ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจ้างคณะที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 2018 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจ้างคณะที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 2018 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ