ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกล่องกระดาษ LDO ขนาด 2.5 L 1 Bottles (Premium Btand) จำนวน 5,000 กล่อง

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกล่องกระดาษ LDO ขนาด 2.5 L 1 Bottles (Premium Btand) จำนวน 5,000 กล่อง  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ