ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำแอลกอฮอล์แบบอัติโนมัติ

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติ โดยวิธิคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ