ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลางฝ่ายผลิต

                  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลางฝ่ายผลิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ