ประกาศ ผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแอลกอฮอล์ E551 ของหอกลั่น ENA

                         ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแอลกอฮอล์ E551 ของหอกลั่น ENA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ