ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัททัวร์พร้อมบริการ เพื่อจัดกิจกรรม CSR ลูกค้ารายใหญ่

                    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัททัวร์พร้อมบริการ เพื่อจัดกิจกรรม CSR ลูกค้ารายใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ