ประกาศยกเลิก จ้างผลิตผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สเปรย์ภายใต้เครื่องหมายศิริราชพัฒน์ ขนาด 25 มิลลิลิตร จำนวน 30,000 กระป๋อง

                     ประกาศยกเลิก จ้างผลิตผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สเปรย์ภายใต้เครื่องหมายศิริราชพัฒน์ ขนาด 25 มิลลิลิตร จำนวน 30,000 กระป๋อง โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ