ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาลดฟอง Bubreak 4019 (20กก./แกลลอน) 70 แกลลอน

               ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาลดฟอง Bubreak 4019 (20กก./แกลลอน) 70 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ