ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อกากน้ำตาล จำนวน 75,000 ตัน

                   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อกากน้ำตาล จำนวน 75,000 ตัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ