ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ Pesticide ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน

                        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ Pesticide ประจำปี 2563 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ