ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากน้ำตาล จำนวน 75,000 ตัน

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากน้ำตาล จำนวน 75,000 ตัน โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ