ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคุมงานก่อสร้างถังเก็บกากน้ำตาล ขนาดความจุ 25,000 ลูกบาศก์เมตร

                        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคุมงานก่อสร้างถังเก็บกากน้ำตาล ขนาดความจุ 25,000 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารนแบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ