ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บกากน้ำตาลพร้อมระบบการรับ - จ่ายกากน้ำตาลขนาดความความจุ 25,000 ลูกบาศก์เมตร

                      ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บกากน้ำตาลพร้อมระบบการรับ - จ่ายกากน้ำตาลขนาดความความจุ 25,000 ลูกบาศก์เมตร (จำนวน 2 ถังขนาดจุถังละ 12,500 ลูกบาศก์เมตร) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ