ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตาข่ายป้องกันนก อาคารบรรจุแอกอฮอล์ จำนวน 1 งานโดยวิธีคัดเลือก

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตาข่ายป้องกันนก อาคารบรรจุแอกอฮอล์ จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ