ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกันชนและป้ายชี้บ่งสถานที่จัดเก็บพัสดุในอาคารคลังพัสดุ จำนวน 1 งาน

                    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกันชนและป้ายชี้บ่งสถานที่จัดเก็บพัสดุในอาคารคลังพัสดุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ