ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแกลลอนพลาสติกชนิด HDPE สีขาว ขนาดจุ 5 ลิตร พร้อมฝาปิดบนฝา มี Insert องค์การสุรา

              ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแกลลอนพลาสติกชนิด HDPE สีขาว ขนาดจุ 5 ลิตร พร้อมฝาปิดบนฝา มี Insert องค์การสุรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ