ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอมโมเนียมซัลเฟต สูตร 21 - 0 - 0 (50กก. x 200 ถุง) จำนวน 10,000 กิโลกรัม

                   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอมโมเนียมซัลเฟต สูตร 21 - 0 - 0 (50กก. x 200 ถุง) จำนวน 10,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ