ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบิวทิลแอลกอฮอล์ Tert-Butyl Alcohol จำนวน 2,000 ลิตร

                   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบิวทิลแอลกอฮอล์ Tert-Butyl Alcohol จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ