ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 221/3 จำนวน 1 งาน

                    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 221/3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ