ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา Cooling Tower ของกระบวนการผลิต ครั้งที่ 3/2563

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา Cooling Tower ของกระบวนการผลิต ครั้งที่ 3/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ