ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 3 Cell จำนวน 1 งาน

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 3 Cell จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ