ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดถังบรรจุแอลกอฮอล์ จำนวน 1 งาน

                   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดถังบรรจุแอลกอฮอล์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ