ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายอุปกรณ์สายร้อยท่อและติดตั้งพื้นยกและผนัง จำนวน 1 ชุด สำหรับการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่

                   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายอุปกรณ์สายร้อยท่อและติดตั้งพื้นยกและผนัง จำนวน 1 ชุด สำหรับการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ