ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาลดฟอง Bubreak 4019 (20 กก.แกลอน) จำนวน 79 แกลลอน

                   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาลดฟอง Bubreak 4019 (20 กก.แกลอน) จำนวน 79 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ