ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมในระบบการบรรจุแอลกอฮอล์ เพื่อรองรับระบบมาตรฐาน API พร้อมติดตั้ง

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมในระบบการบรรจุแอลกอฮอล์ เพื่อรองรับระบบมาตรฐาน API พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ