ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกล่องกระดาษ LDO 2.5L 1 Bottles (Premium Brand) จำนวน 5,000 กล่อง

                     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกล่องกระดาษ LDO 2.5L 1 Bottles (Premium Brand) จำนวน 5,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ