ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตผลิตภัณฑ์ L CLEAN GEL ขนาด 400 กรัม (ฝาทึบ) จำนวน 200,000 ชิ้น

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตผลิตภัณฑ์ L CLEAN GEL ขนาด 400 กรัม (ฝาทึบ) จำนวน 200,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ