ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตผลิตภัณฑ์ L CLEAN HAND SPRAY ขนาด 60 ml. จำนวน 150,000 ชิ้น

                     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตผลิตภัณฑ์ L CLEAN HAND SPRAY ขนาด 60 ml. จำนวน 150,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ