ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนใบพัด Cooling tower ของหอกลั่น ENA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนใบพัด Cooling tower ของหอกลั่น ENA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสาแนบ