ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถ

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ