ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ระบบปั๊มสูบน้ำเสีย และเทคอนกรีตหน้าอาคารพัสดุ จำนวน 1 งาน

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ระบบปั๊มสูบน้ำเสีย และเทคอนกรีตหน้าอาคารพัสดุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ