ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบของการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - Efficiency) จำนวน 1 งาน

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบของการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - Efficiency) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ