ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทำการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนการเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์

                       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทำการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนการเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ