ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปี๊บบรรจุแอลกอฮอล์ ขนาดจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร พร้อมฝาปิดในและฝาเกลียวปิดนอก จำนวน 1 งาน

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปี๊บบรรจุแอลกอฮอล์ ขนาดจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร พร้อมฝาปิดในและฝาเกลียวปิดนอก ด้ววยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ