ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ จำนวน 1 งาน

             ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ