ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 211/3 จำนวน 1 งาน

           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 211/3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ