ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทจัดหาพนักงานบริการ จำนวน 12 อัตรา จำนวน 1 งาน

             ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทจัดหาพนักงานบริการ จำนวน 12 อัตรา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ