ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบถังเก็บกากน้ำตาลพร้อมระบบการรับ-จ่ายขนาดความจุ 25,000 ลูกบาศก์เมตร

              ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบถังเก็บกากน้ำตาลพร้อมระบบการรับ-จ่ายขนาดความจุ 25,000 ลูกบาศก์เมตร แบบอัตโนมัติโดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 


ดาวโหลดเอกสารแนบ