ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง

                ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวโหลดเอกสารแนบ