ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัททัวร์พร้อมบริการ

             ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัททัวร์พร้อมบริการในการสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนวิสาหกิจประจำปี 2562-2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ