สำหรับบุคคลทั่วไป,ห้องปฏิบัติการและเทคโนชีวภาพ

สำหรับบุคคลทั่วไป

เจลทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องใช้น้ำ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค เพื่อการรักษาสุขอนามัย...

เครื่องสำอาง,ห้องปฏิบัติการและเทคโนชีวภาพ

แอลกอฮอล์แปลงสภาพ

D 6 Kor เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ...

ห้องปฏิบัติการและเทคโนชีวภาพ

แอลกอฮอล์แปลงสภาพ

แปลงสภาพ 4ก เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ส่วนประกอบ : แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95%, Tertiary Butyl Alcohol, Bitrex สีม่วง...

ห้องปฏิบัติการและเทคโนชีวภาพ

แอลกอฮอล์แปลงสภาพ

แปลงสภาพ 11ข เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ส่วนประกอบ : แอลกอฮอล์หัว-หาง , Tertiary Butyl Alcohol, Bitrex ...