แปลงสภาพ 6ก

หมวดหมู่ :

แอลกอฮอล์แปลงสภาพ

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม :

ยาและเวชภัณฑ์ , เครื่องสำอาง

คุณสมบัติทั่วไป

แปลงสภาพ 6ก เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ทำให้ไม่สามารถนำมาบริโภค หรือใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกกรรมด้านอาหารและยา
ส่วนประกอบ : เอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ และ Flavouring Agents

เลือกขนาด

ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป

อุตสาหกรรมทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แปลงสภาพ 11ก เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ...

แปลงสภาพ 6 ข เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ...

แปลงสภาพ 4ข เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ...