แปลงสภาพ 4ก

หมวดหมู่ :

Denatured Alcohol

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม :

เคมีภัณฑ์และอื่นๆ

คุณสมบัติทั่วไป

แปลงสภาพ 4ก เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ 
ส่วนประกอบ : แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95%, Tertiary Butyl Alcohol, Bitrex สีม่วง

เลือกขนาด

อุตสาหกรรมทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

D 70 เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์แปลงสภาพ 70%...

แปลงสภาพ 11ก เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ...

D 6 Kor เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ...

แปลงสภาพ 6 ข เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ...

แปลงสภาพ 4ข เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ...

แปลงสภาพ 11ข เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ส่วนประกอบ : แอลกอฮอล์หัว-หาง , Tertiary Butyl Alcohol, Bitrex ...

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% Isopropyl Alcohol...