แอล เพียว 70

หมวดหมู่ :

แอลกอฮอล์สำหรับอาหารและยา

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม :

ยาและเวชภัณฑ์ , ห้องปฏิบัติการและเทคโนชีวภาพ

คุณสมบัติทั่วไป

แอล เพียว 70 เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 70% โดยปริมาตร ทีมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ลักษณะเหลวใส

ส่วนประกอบ : เอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ และน้ำ

เลือกขนาด

  • - ใช้สำหรับทำความสะอาดในสถานพยาบาล
  • - ใช้สำหรับทำความสะอาดอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทั่วไป
  • - ใช้สำหรับทำความสะอาดในห้องปฏิบัติการ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรี...

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 99.9 ดีกรี โดยปริมาตร...

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8 ดีกรี โดยปริมาตร...

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96 ดีกรี...