แอล คลีน สเปรย์

หมวดหมู่ :

Consumer Products

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม :

สำหรับบุคคลทั่วไป , เคมีภัณฑ์และอื่นๆ

54 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นแอลกอฮอล์สเปรย์ ใช้ทำความสะอาดมือ โดยไม่ล้างออก

เลือกขนาด

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เจลทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องใช้น้ำ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค เพื่อการรักษาสุขอนามัย...

D 70 เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์แปลงสภาพ 70%...