แอล คลีน เจล

หมวดหมู่ :

Consumer Products

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม :

สำหรับบุคคลทั่วไป , เคมีภัณฑ์และอื่นๆ

คุณสมบัติทั่วไป

เจลทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องใช้น้ำ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค เพื่อการรักษาสุขอนามัย

ผลิตจากแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

เลือกขนาด

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แอลกอฮอล์สเปรย์ ใช้ทำความสะอาดมือ โดยไม่ล้างออก...

D 70 เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์แปลงสภาพ 70%...